Zarządzanie i przywództwo w organizacji

Zarządzanie i przywództwo w organizacji

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, posiada strukturę zatrudnienia. Znajdują się w niej informacje na temat stanowisk pracy, ich liczby oraz podległości wobec przełożonych. Zazwyczaj na czele organizacji stoi zarząd, któremu podległe są wszystkie jednostki organizacyjne. To właśnie zarząd w osobie prezesa i jego zastępców sprawuje przywództwo w organizacji i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

Istnieją różne modele zarządzania a jednym z nich jest zarządzanie przez cele, czyli kompleksowa technika, która zorientowana jest na wynik. Technika ta jest możliwa do zastosowania w różnego rodzaju organizacjach – nie tylko przemysłowych, ale także na przykład w instytucjach publicznych. Zgodnie z modelem zarządzanie przez cele, przełożony wspólnie z podwładnymi mu pracownikami ustala systematycznie i na bieżąco cele do realizacji przez nich. Cele powinny być określone jasno, być czytelne dla podwładnych oraz mieć umiarkowany stopień trudności. Muszą one być również konkretne i przejrzyste oraz oczywiście akceptowalne przez pracownika oraz możliwe do zrealizowania. Zarządzanie przez cele winno być oceniane i nagradzane, by zwiększyć motywację oraz zaangażowanie pracowników.

Nagrody stosowane po pozytywnej weryfikacji osiągniętych zamierzeń, powinny być bezpośrednio związane i ekwiwalentne do wkładu pracy a także realizacji celów, osiągniętych przez pracownika. System ten jest bardzo pomocny kierownikom jednostek w organizacji w dopasowaniu nagród dla pracowników oraz zapewnia sprawiedliwą ocenę.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *